Bird Friendy stromečkový

(jednozáves stromečkový)

Zostava A 26

Bird Friendy
Konzola Bird Friendy bola navrhnutá na podnet ochranárov prírody tak, aby bolo vtáctvu umožnené bezpečne sadať na konzolu. Technické riešenie konzoly pripomína rovinný systém, s tým rozdielom, že vodiče sú upevnené na závesných izolátoroch pod konzolou. Konzola je konštruovaná ako uzavretý votknutý nosník, s meniacim sa prierezom. Pri montáži v jednej rovine pre tri vodiče je dvojdielna (dve rôzne ramená), alebo tri rovnaké ramená pri montáži striedavo pod sebou. Spojovacie prvky sú bežné skutky M 20 a upevňovacie pásy J 1, D 2. Všetky diely sú žiarovo pozinkované. Konzolu je možné montovať na betónové i drevené stĺpy.

Na konzole Bird Friendy prebiehajú skúšky a certifikácia


Poznámka:

A-Pás J85x200

B-Pás J85x250Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: