Bird ring console

Bird ring zábrana
Zábrana sa umiestňuje na konštrukcie nosičov vzdušného vedenia vysokého napätia. Zabraňuje dotyku a sadaniu vtáctva na neizolované časti elektrických zariadení v blízkosti nosných konštrukcií. Zábrana je z izolantu, kruhového tvaru a elektricky nevodivá. Zábrana sa upevňuje k izolátoru, vodič je v strede kruhovej zábrany, vzdialený minimálne 250 mm. Pri montáži dvoch a viac kruhových zábran, je možné ich v hornej časti prepojiť ramenom (rúrka z izolantu). Zábrana zabezpečí aj to, aby sa vtáctvo nedostalo po konzole do nebezpečnej blízkosti vodiča vysokého napätia.Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: