PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA SP 4

PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA SP4

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 500 V Prívodné vedenie kábelové max. 240 mm2
Menovitá frekvencia 50 Hz Spôsob pripojenia pre koncové alebo priebežné pripojenie
Menovitý prúd 63 A Menovité rozmery 610 x 415 x 255
Skratová odolnosť 10kA Prístrojová náplň 6 poistkových spodkov VPS 63
Stupeň krytia IP 34 D Prípojnica ochranná so skrutkami M8 a M6
Spôsob upevnenia k zapusteniu do otvoru Uzáver dverí podľa STN 35 97 54
Ochrana neživých častí ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa
STN 33 2000-4-41 či. 413.1 samočinným odpojením
napájania v sieti TN-C
IEC 60439-5
POUŽITIE Prípojková skriňa SP4 slúži pre koncové alebo priebežné pripojenie kábelovej elektrorozvodnej siete do 500 V, 63 A, 50 Hz vodičmi do prierezu 240 mm2 a istenie prívodného vedenia z prípojky k odbernému miestu. TECHNICKÝ POPIS Konštrukcia skrine je z pozinkovaného alebo nerezového plechu Hr. 1,5 mm. V spodnej stene je
otvor pre prívodné vedenie, v hornej stene sú olemované otvory priem. 60 pre odbočujúce
vedenie. Nosná lišta poistiek je privarená na bočné steny skrinky.
Dvierka skrinky majú prelisovaný blesk podľa STN 34 5550. Skrinka sa uzatvára zámkom
STN 35 9754.
POZNÁMKA Kľúč ku jazýčkovým zámkom a poistkove vložky nie sú súčasťou dodávky.


Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: