ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRIŇA SR 2

ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRIŇA SR 2

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 500 V Prívodné vedenie kábelové max. 240 mm2
Menovitá frekvencia 50 Hz Spôsob pripojenia pre priebežné pripojenie
Menovitý prúd 400 A Menovité rozmery 830 x 500 x 255
Skratová odolnosť 25 kA Prístrojová náplň 9 poistkových spodkov SP 2
Stupeň krytia IP 34 D Prípojnica ochranná so skrutkami M10
Spôsob upevnenia k zapusteniu do otvoru Uzáver dverí podľa STN 35 97 54
Ochrana neživých častí ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa
STN 33 2000-4-41 či. 413.1 samočinným odpojením
napájania v sieti TN-C
IEC 60439-5
POUŽITIE Rozpojovacia a istiacia skriňa SR 2 slúži pre rozbočovanie, rozpojovanie a istenie kábelovej elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A, 50 Hz zemnými kábelami do prierezu 240 mm2. Maximálne prúdové zaťaženie skrine 400 A, pričom súčet istených prúdových vývodov nesmie prekročiť Im 400 A. /Napr. 2 x 200 A, 1 x 100 A + 1 x 250 A./ TECHNICKÝ POPIS Konštrukcia skrine je z pozinkovaného alebo nerezového plechu Hr. 1,5 mm. V spodnej stene je otvor pre prívodné a odbočujúce vedenie. Nosná lišta poistiek je privarená na bočné steny skrinky. Dvierka skrinky majú prelisovaný blesk podľa STN EN 61301-2. Skrinka sa uzatvára zámkom podlá STN 35 9754.
POZNÁMKA Kľúč ku jazýčkovým zámkom, poistkove vložky a poistkove držadlo nie sú súčasťou dodávky. V zariadení nepoužívať poistkove vložky s vyššími stratami typu PH!


Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: