PILEROVÁ ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRIŇA PRIS 4

Pilierová rozpozovacia a istiaca skriňa PRIS 4

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 500 V Prívodné vedenie kábelové max. 240 mm2
Menovitá frekvencia 50 Hz Spôsob pripojenia pre priebežné pripojenie
Menovitý prúd 400A Menovité rozmery 1040 x 1060 x 255
Skratová odolnosť 25 kA Prístrojová náplň 9 poistkových spodkov SP 2
Stupeň krytia IP 34 D Prípojnica ochranná so skrutkami M10
Spôsob upevnenia voľne priskrutkovaním 4 skrutkami M 16 na betónový základ,
možnosť zapustenia do otvoru
Uzáver dverí podľa STN 35 97 54
Ochrana neživých častí ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa
STN 33 2000-4-41 či. 413.1 samočinným odpojením
napájania v sieti TN-C
IEC 60439-5
POUŽITIE Rozpojovacia a istiacia skriňa PRIS 4 slúži pre rozbocovanie, rozpojovanie a istenie kábelovej elektrozvodnej siete do 500 V, 400 A, 50 Hz zemnými kábelami do prierezu 240 mm2. Maximálne prúdové zaťaženie skrine 400 A, pričom súčet istených prúdových vývodov nesmie prekročiť Im 400 A. /napr. 2 x 200 A + 4 x 100 A/. TECHNICKÝ POPIS Konštrukcia skrine je z pozinkovaného alebo nerezového plechu Hr. 1,5 mm. V spodnej stene je otvor pre prívodné a odbočujúce vedenie. Nosná lišta poistiek je privarená na bočné steny skrinky. Dvierka skrine a kryt kábelov a kábelových koncoviek majú prelisovaný blesk podlá STN 34 5550. Dvierka skrine a kryt sa uzatvárajú jazýčkovým zámkom podľa STN 35 9750. Na zadnej strane dvierok je schéma zapojenia a bezpečnostný štítok "POZOR SPÄTNÝ PRÚD". Kabely sa upevňujú v skrini pomocou kábelových príchytiek. Vodiče sa pripojujú pomocou kábelových ôk.
POZNÁMKA Kľúč ku jazýčkovým zámkom, poistkové vložky a poistkové držadlo nie sú súčasťou dodávky. V zariadení nepoužívať poistkové vložky s vyššími stratami typu PH!


Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: