Trafostanica jednostĺpová pre ohraňovaný stožiar 22 35 kV/250 kVA; 400 kVA

1. Konzola VN-NN -1 ks
2. Konzola pre poistky - 2 ks
3. Konzola pod transformátor -1 ks
4. Konzola pre skriňu SVS -1 ks



Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: