Skrine pre RST rozvádzače

Skriňa SVS.B pre trafostanicu C22b; TSB 24/400;24/400; 30/630 Skriňa SVS.P pre mrežovú trafostanicu PTS 400; 630; jednostľpovú trafostanicu betónovú 22 -=- 35 kV/250 kVA; 400 kVA
Skriňa SVS.B pre trafostanicu C22b; TSB 24/400;24/400; 30/630 Skriňa SVS.P pre mrežovú trafostanicu PTS 400; 630; jednostľpovú trafostanicu betónovú 22 -=- 35 kV/250 kVA; 400 kVA

OZNAČENIE SKRÍŇ PRE ROZVÁDZAČE

SVS - B pre trafostanice na stĺpoch z predpätého betónu do 1000 kVA

SVS - P pre trafostanice na na oceľových príhradových stožiaroch do 600 kVA

SVS - V pre jednostípové trafostanice na stĺpoch z predpätého betónu do 600 kVA

SVS - K pre jednostípové trafostanice na stĺpoch z predpätého betónu do 600 kVA

SVS - Z pre jednostípové trafostanice na stĺpoch z predpätého betónu do 1000 kVA
Rozmer skríň pre trafostanice

Označenie skrine Celkové rozmery [mm] Otvor dveří [mm] Počet otvorov ø 76
šírka hĺbka výška šířka výška hore dole
SVS - B 1300 680 1660 1300 1130 6 6
SVS - P 1050 800 1200 980 1130 6 6
SVS - P 1050 570 1200 980 1130 6 6
SVS - K 1050 350 1050 980 980 6 6
SVS - Z 1800 500 1800 1750 1750 6 6

STN EN 60439-1

IP 34 DOdoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: