Antibird AB I štandard Jz JB

Jednozáves na jednoduchý betónový stožiar

Zostava A 01

Technické údaje

Dovolené zaťaženia

Fr=2,00 kN - vodorovne v osi konzoly kolmo na vedenie, sila na jeden vodič
Fk= 1,67 kN - vodorovne v smere vedenia, sila na jeden vodič
Fz=2,00kN -zvisle, sila na jeden vodič

Povrchová úprava konzoly: žiarové pozinkovanie

Použitie
pre nosné , rohové, prípadne odbočné stožiare JB 3 - 20 kN


Poznámka:

A-Pás J 85x200

B-Pás J 85x250Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: