Antibird AB I štandard Dz JD

Dvojzáves na jednoduchý drevený stožiar

Zostava A 04

Technické údaje

Dovolené zaťaženia

Fr=2,00 kN - vodorovne v osi konzoly kolmo na vedenie, sila na jeden vodič
Fk= 1,67 kN - vodorovne v smere vedenia, sila na jeden vodič
Fz=2,00kN -zvisle, sila na jeden vodič

Povrchová úprava konzoly: žiarové pozinkovanie

Použitie
pre nosné inpregnované drevené stožiareOdoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: