Antibird AB II zosilnený Dz JB

Dvojzáves na jednoduchý betónový stožiar

Zostava A 06

Technické údaje

Dovolené zaťaženia

Fr=6,00 kN - vodorovne v osi konzoly kolmo na vedenie, sila na jeden vodič
Fk= 5,00 kN - vodorovne v smere vedenia, sila na jeden vodič
Fz=6,00kN -zvisle, sila na jeden vodič

Povrchová úprava konzoly: žiarové pozinkovanie

Použitie

pre nosné , rohové, prípadne odbočné stožiare JB 10 - 20 kN

Poznámka:


A-Pás J85x200

B-Pás J85x250Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: