Antibird AB II zosilnený Jz JD

Jednozáves na jednoduchý drevený stožiar

Zostava A 07

Technické údaje

Dovolené zaťaženia

Fr=6,00 kN - vodorovne v osi konzoly kolmo na vedenie, sila na jeden vodič
Fk= 5,00 kN - vodorovne v smere vedenia, sila na jeden vodič
Fz=6,00kN -zvisle, sila na jeden vodič

Povrchová úprava konzoly: žiarové pozinkovanie

Použitie
pre nosné inpregnované drevené stožiareOdoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: