Antibird AB II zosilený Dz DB

Dvojzáves na dvojitý betónový stožiar

Zostava A 09

Technické údaje

Dovolené zaťaženia

Fr=6,00 kN - vodorovne v osi konzoly kolmo na vedenie, sila na jeden vodič
Fk= 5,00 kN - vodorovne v smere vedenia, sila na jeden vodič
Fz=6,00kN -zvisle, sila na jeden vodič

Povrchová úprava konzoly: žiarové pozinkovanie

Použitie:
pre nosné , rohové, prípadne odbočné stožiare JB 10 - 20 kN

Poznámka

C-Pás D 85 x 250Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: