Antibird AB III odľahčený Jz JD

Jednozáves na jednoduchý drevený stožiar

Zostava A 13

Technické údaje

Dovolené zaťaženia

Fr=9,80 kN - vodorovne v osi konzoly kolmo na vedenie, sila na jeden vodič
Fk= 2,90 kN - vodorovne v smere vedenia, sila na jeden vodič
Fz=5,00kN -zvisle, sila na jeden vodič

Povrchová úprava konzoly: žiarové pozinkovanie

Použitie:
pre nosné inpregnované drevené stožiareOdoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: