Antibird AB III Jz JB 2 x VN

Jednozáves na jednoduchý betónový stožiar pre dvojité vedenia VN do 35 kV

Zostava A 15

Technické údaje

Dovolené zaťaženia

Fr=9,80 kN - vodorovne v osi konzoly kolmo na vedenie, sila na jeden vodič
Fk= 2,90 kN - vodorovne v smere vedenia, sila na jeden vodič
Fz=5,00kN -zvisle, sila na jeden vodič

Povrchová úprava konzoly: žiarové pozinkovanie

Použitie:
pre nosné dvojité vedenia na stoziary z predpätého betónu 10 - 20 kN

Poznámka

B-Pás J85x250Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: