Antibird AB III JB 2x VN

s odbočením
na jednoduchý betónový stožiar

Zostava A 23

Technické údaje

Dovolené zaťaženia

Fr=9,80 kN - vodorovne v osi konzoly kolmo na vedenie, sila na jeden vodič
Fk= 2,90 kN - vodorovne v smere vedenia, sila na jeden vodič
Fz=5,00kN -zvisle, sila na jeden vodič

Povrchová úprava konzoly: žiarové pozinkovanie

Použitie:

pre nosné dvojité vedenia na stoziary z predpäteho betónu 10 - 20 kN

Poznámka:

B-Pás J85x250Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: