VONKAJŠIA ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRIŇA VRIS 2/200

Vonkajšia rozpojovacia a istiaca skriňa VRIS 2/200

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 500 V Prívodné vedenie kábelové max. 240 mm2
Menovitá frekvencia 50 Hz Spôsob pripojenia pre priebežné pripojenie
Menovitý prúd 250 A Menovité rozmery 870 x 365 x 255
Skratová odolnosť 25 kA Prístrojová náplň 6 poistkových spodkov SP 2 so skrutkami M 10 x 35
Stupeň krytia IP 34 D Prípojnica ochranná so skrutkami M10 x 35
Spôsob upevnenia pomocou upínacích pásov na stĺp Uzáver dverí podľa STN 35 97 54
Ochrana neživých častí ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa
STN 33 2000-4-41 či. 413.1 samočinným odpojením
napájania v sieti TN-C
IEC 60439-5
POUŽITIE Vonkajšia rozpojovacia skriňa VRIS 2/200 sa používa na pripojenie z vonkajšej elektrorozvodnej siete do 500 V, 400 A, 50 Hz k priebežnej alebo koncovej kábelovej siete z prípojky k odbernému miestu.
POZNÁMKA Kľúč ku jazýčkovým zámkom, poistkové vložky a poistkové držadlo nie sú súčasťou dodávky. V zariadení nepoužívať poistkové vložky s vyššími stratami typu PH!

TECHNICKÝ POPIS

Konštrukcia skrine je z pozinkovaného alebo nerezového plechu Hr. 1,5 mm. Strechou skrine prechádzajú 3 ochranné trubky, ktoré sú zaslepené krytmi, ktoré sú demontovatelhé podľa spôsobu použitia skrinky. Dno skrinky a spodná lišta dvierok sú odnímateľné, čo umožňuje montáž prídavnej skrinky "K" na spodný vývod kabelu. Dvierka skrine majú prelisovaný blesk podľa STN 34 5550.
Na bočnej stene skrinky je výrobný štítok, schéma zapojenia a bezpečnostný štítok "POZOR SPÄTNÝ PRÚD" sú na zadnej strane dvierok. Prístrojovú náplň tvoria poistkové spodky SP 2. Nosná lišta poistiek je privarená na boky skrine. Ochranná prípoj n i ca je označená podľa STN-EN 60446. Ochranná svorka je označená značkou uzemnenia. Vodiče na poistkové spodky sa pripojujú pomocou kábelových ôk.
Skrine sa dodávajú úplne zmontované, bez nožových poistiek a zámkov. Každý výrobok sa podrobuje kusovej skúške, ktorá zahrňuje kontrolu prevedenia a funkčnú skúšku, meranie izolačného odporu a skúšku priloženým napätím.Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: