PRÍDAVNÁ SKRIŇA "K" k VRIS 1/200, 2/200

TECHNICKÉ ÚDAJE

POUŽITIE Prídavná skriňa "K" k VRIS 1/200, 2/200 sa používa na pripojenie zo zemnej siete na vzdušnú sieť, ako koncový priestor a upevnenie kabelu pomocou príchytky Sonap.

TECHNICKÝ POPIS :

Konštrukcia skrine je z pozinkovaného alebo nerezového plechu Hr. 1,5 mm. Strechou skrine prechádzajú 3 ochranné trubky, ktoré sú zaslepené krytmi, ktoré sú demontovatelhé podľa spôsobu použitia skrinky. Dno skrinky a spodná lišta dvierok sú odnímateľné, čo umožňuje montáž prídavnej skrinky "K" na spodný vývod kabelu. Dvierka skrine majú prelisovaný blesk podľa STN 34 5550.
Na bočnej stene skrinky je výrobný štítok, schéma zapojenia a bezpečnostný štítok "POZOR SPÄTNÝ PRÚD" sú na zadnej strane dvierok. Prístrojovú náplň tvoria poistkové spodky SP 2. Nosná lišta poistiek je privarená na boky skrine. Ochranná prípoj n i ca je označená podľa STN-EN 60446. Ochranná svorka je označená značkou uzemnenia. Vodiče na poistkové spodky sa pripojujú pomocou kábelových ôk.
Skrine sa dodávajú úplne zmontované, bez nožových poistiek a zámkov. Každý výrobok sa podrobuje kusovej skúške, ktorá zahrňuje kontrolu prevedenia a funkčnú skúšku, meranie izolačného odporu a skúšku priloženým napätím.Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: