Elektromerové skrine RE.P

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 500 V Prívodné vedenie 35 mm2
Menovitá frekvencia 50 Hz Prístrojová náplň svorky pre napojenie, istič 25, 32, 40 A, istič 1,6 - 2A
Menovitý prúd 16, 25, 32, 40, 63, 100 A Uzáver dverí podľa STN 35 97 54
Skratová odolnosť 10 kA IEC 60439-5
Stupeň krytia IP 34 D/20
Spôsob upevnenia voľne priskrutkovaním 4 skrutkami M 16 na betónový základ,
možnosť zapustenia do otvoru
Ochrana neživých častí ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa
STN 33 2000-4-41 či. 413.1 samočinným odpojením
napájania v sieti TN-C
Menovité rozmery 1 040 x 415 x 255
Poznámka: Elektromerove skrine sa vyrábajú štandart TN-C; TN-C-S
Kľúč k energetickým uzáverom nie je súčasťou dodávky.

Možné varianty

Varianta Prierez Zaťažiteľnosť Menovitý prúd ističa Skratová odolnosť
[mm2] [A] [A] [kA]
A 1,5 24 16,20 10
B 2,5 33 25 10
C 4,0 45 32 10
D 6,0 58 40 10
E 10,0 81 63 10
F 25,0 146 100 10


Odoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: