Antibird AB II zosilený Dz DD

Dvojzáves na dvojitý drevený stožiar

Zostava A 10

Technické údaje

Dovolené zaťaženia

Fr=6,00 kN - vodorovne v osi konzoly kolmo na vedenie, sila na jeden vodič
Fk= 5,00 kN - vodorovne v smere vedenia, sila na jeden vodič
Fz=6,00kN -zvisle, sila na jeden vodič

Povrchová úprava konzoly: žiarové pozinkovanie

Použitie:
pre nosné dvojité vedenia na drevených inpregnovaných stožiaroch zložených vedľa sebaOdoslať dotaz k produktu
Opíšte bezpečnostný reťazec: