Konzole do VN liniek "ANTIBIRD"

VHODNOSŤ A PODMIENKY POUŽITIA VÝROBKU:

Oceľové konzoly Antibird pre vedenia nn a vn, v typoch AB I štandard, AB II, AB ll/Z zosilena, AB III odľahčená, slúžia ako doplnkové príslušenstvo (výstroj) železobetónových predpätých alebo drevených stĺpov pre vonkajšie elektrické vedenia do 35 kV. Konzoly sú konštruované ako alternatívne (náhradné) riešenie na miesto nosného systému elektrických rozvodných sietí Delta, rovinný systém.
Princíp riešenia a konštrukcia výrobku zabezpečujú usporiadanie fázových vodičov na vrchole stĺpa tak, aby sa bránilo vtáctvu sadať do priestoru spojnice fázových vodičov, čím sa znižuje riziko prípadného poranenia vtáctva elektrickým prúdom.

Antibird AB I štandard Jz JB

Antibird AB I štandard Dz JB

Antibird AB I štandard Jz JD

Antibird AB I štandard Dz JD

Antibird AB II zosilnený Jz JB

Antibird AB II zosilnený Dz JB

Antibird AB II zosilnený Jz JD

Antibird AB II zosilnený Dz JD

Antibird ABII zosilený Dz DD

Antibird AB III odľahčený Jz JB

Antibird AB III odľahčený Dz JB

Antibird AB III odľahčený Jz JD

Antibird AB III odľahčený Dz JD

Antibird AB III Jz JD 2 x VN

Antibird AB III Dz JB 2 x VN

Antibird AB III Dz JD 2 x VN

Antibird AB III Jz DB 2 x VN

Antibird AB III Jz DD 2 x VN

Antibird AB III Dz DB 2 x VN

Antibird AB III Dz DD 2 x VN

Antibird AB III JB 2x VN

Antibird AB I štandart Dz JB

Bird Friendy

Bird Friendy stromečkový

Bird Friendy zostavy

Zostava Bird Friendy priebežný

Zostava odbočenie nové

Bird ring console

Stĺpy smrti

Riešenie

Certifikáty - Konzole do VN liniek "ANTIBIRD"